Quantumult X IPA Installer

Phiên bản 1.0.10


1. Dùng tài khoản được cấp trên Discord để đăng nhập vào Appstore
2. vào Mục đã mua tải bản Quantumult X trên Appstore
3. Sau khi tải xong > bạn đăng nhập bằng tài khoản nào thì hãy chọn tài khoản tương ứng ở phía dưới để tải lại bản Quantumult X 1.0.10

quantumultx.03@icloud.com  quantumultx.04@icloud.com  quantumultxvip.03@icloud.com  quantumultxvip.04@icloud.com 


Trong trường hợp nhận được thông báo "App Này không còn được chia sẽ với bạn" các bạn hãy đăng nhập tài khoảng đó vào Appstore và tải 1 App Free (Google Authenticator) trong mục đã mua!  

Fake iAP Server

· Copyright © 2020 · All Rights Reserved ·